OM

Historia om Ryttmästaregården

Det är idag svårt att säga när byggnaden är uppförd. Delar av det timmer som använts vid byggnadet har kommit från Urshults gamla kyrka. Av konstruktionen att döma är huset byggt under 1700-talets senare hälft eller under början av 1800-talet. Huset flyttades av arkitekt P.Bobergs försorg till Kronoberg på 1940-talet från Hacke kvarn i Urshult, huset tjänade som löjtnansboställe för Smålands kavalleriregemente. Numera ägs byggnaden av Riksantikvarieämbetet och förvaltas av länsmuseet i Växjö.