OM

Lite historia om själva Ryttmästaregården:

Det är idag svårt att säga när byggnaden är uppförd. Delar av det timmer som använts vid byggnadet lär ha kommit från Urshults gamla kyrka. Av konstruktionen att döma är huset byggt under 1700-talet senare hälft eller under början av 1800-talet.

Huset flyttades av arkitekt P.Bobergs försorg till Kronoberg på 1940-talet från Hacke kvarn i Urshult, huset tjänade som löjtnansboställe för Smålands kavalleriregemente.

Numera ägs byggnaden av Riksantikvarieämbetet och förvaltas av länsmuseet i Växjö.

 

 

 

Ryttmästaregården Telnr: 0470 - 630 00 Kollektivtrafik: Buss linjenr 1

Kronobergs Slottruin 352 63 Växjö